Γιατί η επένδυση σε ακίνητα είναι καλύτερη από την αγορά μετοχών;

Αναρωτιέστε ποια είναι η καλύτερη επένδυση κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης; Στη συγκεκριμένη συγκυρία των πραγμάτων, πολλοί επενδυτές αναρωτιούνται ποιος τομέας είναι ασφαλέστερος και καλύτερος.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ακίνητα. Η επένδυση σε ακίνητα αποτελεί μια πολύ ασφαλή λύση και αποδίδει καλύτερα από την αγορά μετοχών σε περίοδους κρίσης.

Ακίνητα vs Μετοχές

Η αγορά ακινήτων αποτελεί έναν ασφαλή τομέα επένδυσης, καθώς η αξία των ακινήτων, μερικές φορές, αυξάνεται σταθερά ανάλογα με την αύξηση της ζήτησης από τους ενοικιαστές και τους αγοραστές. Σε αντίθεση, η αγορά μετοχών είναι πολύ πιο επιρρεπής στην αστάθεια και τον κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, η αγορά μετοχών μπορεί να πέσει και να αποφέρει ελάχιστα ή και καθόλου κέρδη για τους επενδυτές.

Επιπλέον, αν κάποιος επενδύσει σε ακίνητα κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, η πιθανότητα απώλειας του κεφαλαίου του είναι αρκετά χαμηλότερη. Τα ακίνητα αποτελούν πάντα μια ασφαλή επένδυση, καθώς διαθέτουν σημαντική αξία για τους νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι χρειάζονται στέγη για να ζήσουν και τα επιχειρηματικά κτίρια αποτελούν επίσης μια σημαντική πρακτική στον κόσμο των επιχειρήσεων.

Σε αντίθεση, οι επενδυτές στην αγορά μετοχών δεν έχουν την ίδια ασφάλεια και δεν μπορούν να ελέγχουν τις καταστάσεις στις εταιρείες στις οποίες επενδύουν. Αυτό σημαίνει ότι εάν η εταιρία αποτύχει ή πτωχεύσει, ο επενδυτής μπορεί να χάσει πολλά χρήματα.

Όσον αφορά την ενοικίαση ακινήτων, αυτή θεωρείται συχνά ως μια σταθερή πηγή εισοδήματος για τους επενδυτές. Κάθε μήνα, ο ενοικιαστής πρέπει να πληρώνει το ενοίκιο, και αυτό εξασφαλίζει μία σταθερή ροή εισοδήματος για τον επενδυτή. Σε αντίθεση, η αγορά μετοχών είναι πιο ασταθής και δεν μπορεί να εξασφαλίσει συνεχείς εισοδηματικές ροές.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της επένδυσης σε ακίνητα κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης είναι η εκμετάλλευση της αλληλεπίδρασης με τις μειωμένες τιμές. Στην περίοδο αυτή, οι περισσότεροι πωλητές είναι πιο πρόθυμοι να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση στις αγορές ακινήτων καθώς προσπαθούν να τελειώσουν τις συναλλαγές τους. Σε αυτό το σημείο, ο επενδυτής μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, όταν η αγορά ανακάμψη και αυξηθεί η ζήτηση για ακίνητα.