Η Αξία Μεταβιβάσεων Ακινήτων στα Νότια Προάστια

Το 2020 οι μεταβιβάσεις ακινήτων στα νότια προάστια της Αττικής με τίμημα έως 200.000 ευρώ αποτέλεσαν το 82,77% (το αντίστοιχο ποσοστό στον δήμο Αθηναίων είχε τίμημα έως 100.000€) του συνόλου των μεταβιβάσεων, σύμφωνα με το μητρώο αξιών μεταβίβασης ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Συγκεκριμένα, το 42,22% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα έως 50.000€ και το 23,55% τίμημα από 50.001€ έως 100.000€, από 100.001€ έως 200.000€ το 17,03% και από 200.0001€ έως 300.000€ το 11,12%. Ενώ μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 300.001€.

Αξία μεταβιβάσεων ανά περιοχή στα Νότια Προάστια

Υψηλά ποσοστά σε ποσά άνω των 100.000€ και με ποσοστό 67,92% καταγράφηκαν και στον Δήμο Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη. Συγκεκριμένα, το 22,64% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα από 100.001€ έως 200.000€, το αντίστοιχο ποσοστό αφορούσε και μεταβιβάσεις από 200.001€ έως 300.000€, από 300.001€ έως 500.000€ κινήθηκε το 15,09% των μεταβιβάσεων, από 500.001€ έως 1 εκατ. € το 5,66% και άνω του 1 εκατ. € το 1,89%.

Στον Άλιμο οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 50.001€ έως 200.000€ αποτέλεσαν το 59,6% του συνόλου των μεταβιβάσεων για το 2020. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 50.001€ έως 100.000€ αποτέλεσαν το 30,65%, από 100.001 έως 200.000€ το 29,03% και από 200.001€ έως 500.000€ το 27,42%.

Στο Παλαιό Φάληρο οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 100.000€ έφτασαν στο 60%. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτέλεσαν το 33,33%, από 50.001€ έως 100.000€ το 26,67%, από 100.001 έως 200.000€ το 20% και άνω των 200.001€ το 20%.

Στη Νέα Σμύρνη η εικόνα ήταν διαφορετική. Το 72,43% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως 100.000€. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτέλεσαν το 48,25%, από 50.001€ έως 100.000€ το 23,87%, από 100.001 έως 200.000€ το 22,38% και άνω των 200.001€ το 5,6%.

Στην Καλλιθέα το 89,32% των μεταβιβάσεων είχαν τίμημα έως 100.000€. Οι μεταβιβάσεις με τίμημα έως 50.000€ αποτέλεσαν το 62,98%, από 50.001€ έως 100.000€ το 26,34%, από 100.001 έως 200.000€ το 7,63% και άνω των 200.001€ το 3,05%.

Στη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των 200.001€ το 2020 σε σχέση με το Παλαιό Φάληρο υπολείπονται κατά 14,4 και 16,95 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Τα άνωθεν δεδομένα, αποδεικνύουν ότι τα νότια προάστια του νομού Αττικής κρατούν πρωτοκαθεδρία στο ύψος των τιμημάτων στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Τέλος στη Γλυφάδα, σύμφωνα με γνωστό μεσιτικό γραφείο των νοτίων προαστίων, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβιβάσεων με ποσοστό 60,91%, αφορούσε ακίνητα με τίμημα άνω των 100.000€. Με τίμημα από 100.000€ έως 300.000€ αφορούσε το 48,87% των μεταβιβάσεων του 2020, εκ των οποίων το 28,57% ήταν με τίμημα από 200.001€ έως 300.000€.

Στο συγκεκριμένο δήμο καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά σε σχέση με τις άλλες περιοχές και για μεταβιβάσεις με τίμημα άνω των 300.000€. Συγκεκριμένα, οι μεταβιβάσεις με τίμημα από 300.001€ έως 500.000€ αποτέλεσαν το 6,77%, από 500.001€ έως 1 εκατ. € το 3,01% και άνω του 1εκατ. € το 2,26%.

Ο Παράγοντας Golden Visa

Επιπλέον, η έλλειψη των ξένων επενδυτών ήταν εμφανής το 2020, διότι μόλις το 6,1% των μεταβιβάσεων αφορούσε τίμημα άνω των 300.001€, ενώ το 11,12% του συνόλου των μεταβιβάσεων στα νότια προάστια αφορούσε τίμημα από 200.0001€ έως 300.000€. Αν και η Γλυφάδα, ο Άλιμος και ο Δήμος Βάρη/Βούλα/Βουλιαγμένη, βρέθηκαν άνω του μέσου όρου των νοτίων προαστίων για μεταβιβάσεις από 200.001€ έως 300.000€, με 28,57%, 16,13% και 22,64% αντίστοιχα.

Σημαντικότερη αιτία αυτής της υστέρησης θεωρείται η επιβράδυνση του προγράμματος Greek Golden Visa, μετά το θέμα που είχε προκύψει προ διετίας. Όπως όπως επισημαίνει γνωστό μεσιτικό γραφείο με πελάτες Golden Visa, σύντομα αναμένεται αναθέρμανση του προγράμματος. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η απλοποίηση των διαδικασιών, ειδικά για τους Κινέζους επενδυτές, ώστε να γίνει ελκυστικότερο στους ξένους ενδιαφερόμενους.