Γιατί Αξίζει η Εξωτερική Θερμομόνωση Κτιρίων;

Εξωτερική Θερμομόνωση και Σκαλωσιές

Θερμομόνωση είναι ο τρόπος, η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιούμε για προστατεύσουμε τα κτίρια από την απώλεια ή την προσθήκη θερμότητας. Θερμομόνωση είναι η προστασία ενός κτιρίου από την ζέστη και το κρύο. Είναι η μέθοδος που μας επιτρέπει, να περιορίσουμε την θερμότητα που χάνεται μέσα από το σπίτι τον χειμώνα, αλλά και την ζέστη να μπαίνει μέσα στο σπίτι το καλοκαίρι.


Η θερμομόνωση εφαρμόζεται σε τοίχους, οροφές και πυλωτές καθώς και σε δίκτυα σωληνώσεων θέρμανσης και κλιματισμού. Με τον σωστό σχεδιασμό και την χρήση των κατάλληλων υλικών μπορούμε να έχουμε μια καλή και σωστή θερμομόνωση , μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα θέρμανσης (είτε μιλάμε για θέρμανση με ρεύμα , πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) και ψύξης του σπιτιού.

Ποια Πλεονεκτήματα Έχει;


Η σωστά μελετημένη και εφαρμοσμένη θερμομόνωση ενός κτιρίου έχει τα εξής θετικά αποτελέσματα:
Τον έλεγχο της θερμοκρασίας των εσωτερικών επιφανειών που επηρεάζουν την άνεση αυτών που βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους μιας κατοικίας και την αποτροπή συμπύκνωσης της εσωτερικής υγρασίας του χώρου στους τοίχους και στα ταβάνια.
Την ελάττωση του θορύβου και των δονήσεων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον.
Την ελάττωση σπατάλης ενέργειας για την διατήρηση των επιθυμητών συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού χώρου, που προκύπτει από την ροή της θερμότητας δια μέσου της τοιχοποιίας, καθορίζοντας έτσι τις απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη του χώρου.  
Την αποφυγή ή μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ζημιάς της κατασκευής από έκθεση της σε φωτιά ή σε συνθήκες υψηλού παγετού.
Τη δομική ενίσχυση μιας τοιχοποιίας, δαπέδου, ταράτσας, ή υπογείου και την προστασία τους από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος που διαφορετικά θα έρχονταν σε άμεση επαφή με τα προαναφερθέντα δομικά στοιχεία.

Τι Συμβαίνει στην Ελλάδα;


Τα κτίρια στη Ελλάδα άρχισαν να κατασκευάζονται με θερμομόνωση από το 1979 και μετά όπου μπήκε σε εφαρμογή ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων. Ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων, όριζε τις ελάχιστες απαιτήσεις τα υλικά και των τρόπο κατασκευής των κτηρίων. Έτσι βλέπουμε ότι τα κτίρια που έχουν φτιαχτεί μετά το 1980 είναι πολύ πιο ευχάριστα και άνετα στην διαβίωση, αλλά και οικονομικά στην λειτουργία.


Ο δεύτερος κανονισμός θερμομόνωσης έγινε με την εφαρμογή του Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) στις νέες κατασκευές αλλά και στις ριζικές ανακαινίσεις. Ο ΚΕΝΑΚ αναθεωρήθηκε μέσα στο 2017. Έτσι λοιπόν όλα τα κτίρια πλέον θα πρέπει να κατασκευάζονται με τον αναθεωρημένο ΚΕΝΑΚ επιτυγχάνοντας πολύ υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης.

Θερμομόνωση και Σκαλωσιές


Τι συμβαίνει όταν η εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να τοποθετηθεί σε τοίχους που δεν υπάρχει πρόσβαση για τα συνεργεία; Η απάντηση είναι πως πρέπει να τοποθετηθούν σκαλωσιές για να μπορεί το συνεργείο να έχει καλή πρόσβαση σε όλα τα σημεία τοποθέτησης.


Η τοποθέτηση σκαλωσιών
για θερμομόνωση παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες στην κατασκευή τους. Εξαιτίας του τρόπου που τοποθετούνται τα υλικά της θερμομόνωσης, δεν μπορούν να υπάρχουν πολλά σημεία στήριξης στον τοίχο.

Ο συνήθης τρόπος στήριξης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ενοικίασης σκαλωσιών είναι ειδικά στηρίγματα που αγκυρώνουν στον τοίχο χωρίς να υπάρχουν κενά στη θερμομόνωση. Όπου που δεν μπορεί να γίνει αυτό, γίνεται αντιστήριξη με σωλήνες ή και σκαλωσιές. Αυτό που σε κάθε περίπτωση αποτελεί το βασικό στόχο για τις σκαλωσιές είναι η ασφαλής τοποθέτηση ώστε τα συνεργεία σας να δουλέψουν χωρίς κίνδυνο και γρήγορα.