Η Ανάγκη Συντήρησης των Παλαιών Κτιρίων της Αθήνας

Το άρθρο που ακολουθεί αφορά τη συντήρηση των παλαιών κτιρίων στην Αθήνα, μια ζωτικής σημασίας πρόκληση για τη διατήρηση του ιστορικού και αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης.

Οι αιτίες του προβλήματος

Το 85% των κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας χρήζει επειγόντως παρεμβάσεων συντήρησης. Τα περισσότερα από αυτά έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1960, δηλαδή είναι πάνω από 60 χρόνων. Παρά την παλαιότητά τους, τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν από μόνα τους πρόβλημα, ωστόσο η έλλειψη συντήρησης έχει οδηγήσει σε σοβαρές φθορές. Το κόστος της αποκατάστασης υπολογίζεται σε πάνω από 400 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, μερικές φορές υπερβαίνοντας ακόμη και την αγοραία αξία του κτιρίου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά πολυώροφα κτίρια του κέντρου ανήκουν σε περισσότερους από δέκα ιδιοκτήτες, δυσκολεύοντας έτσι τις προσπάθειες συντήρησης και αποκατάστασης. Στην περιοχή της Ομόνοιας, το 2013, το ποσοστό των κενών γραφείων ξεπερνούσε το 30%, ενώ περίπου το 25% των κατοικιών ήταν επίσης κενό.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, υπάρχει προσπάθεια σχεδιασμού ισχυρών οικονομικών κινήτρων και παροχής δυνατότητας μετεγκατάστασης των ενοίκων για την αποκατάσταση των παλιών κτιρίων. Προβλέπονται αποζημιώσεις 50% αυξημένες σε σχέση με τις αντικειμενικές τιμές του κατεδαφισμένου ακινήτου ή δυνατότητα μετεγκατάστασης σε άλλο ακίνητο ίσης ή μεγαλύτερης επιφάνειας και καλύτερης κατάστασης.

Η ανάγκη συντήρησης των παλιών κτιρίων της Αθήνας δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής ή ιστορίας. Είναι ένας βασικός παράγοντας ασφάλειας και αναζωογόνησης των αστικών κέντρων. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί συντονισμένη δράση από την κυβέρνηση, τους ιδιοκτήτες και την κοινωνία, για να διασφαλίσει ότι η ιστορική κληρονομιά της Αθήνας θα παραμείνει ζωντανή και ασφαλής για τις μελλοντικές γενιές.