Άδεια Μικρής Κλίμακας : Για Ποιές Εργασίες Είναι Απαραίτητη;

 

Η άδεια μικρής κλίμακας είναι υποχρεωτική βάσει των νόμων 4178/13 και της υπουργικής απόφασης 55174 (ΦΕΚ 2605 – Τεύχος Δεύτερο – 15/10/2013) για τις ακόλουθες οικοδομικές εργασίες:

  1. Για την τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές) για παντός φύσεως εργασίες
  2. Για τις εργασίες εξωτερικών χρωματισμών (Βάψιμο σπιτιού) ή αντικατάστασης κιγκλιδωμάτων (κάγκελα) ή επισκευής επιχρισμάτων (επισκευές σοβά) ή επισκευής όψεων με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιες)
  3. Για την κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους. Επίσης στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο, ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων
  4. Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις
  5. Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις και στο δώμα υφιστάμενων κτηρίων
  6. Για τη συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση σκαλωσιών. Επίσης για αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτηρίου και της στέγης
  7. Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του ν. 4067/12 Υπ. Απόφαση
  8. Για την κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια
  9. Για την κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 27 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’) που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια στα οποία κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα  από τις ισχύουσες τότε διατάξεις, ή κατά τον χρόνο ανέγερσής τους ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα και η σχετική αλλαγή κατά την κατασκευή έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαιρέτων  ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα
  10. Για απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές ή περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές καθώς και για την οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου

Συμπέρασμα

Καλό θα ήταν όποιος σκέφτεται να κάνει κάποια από τις παραπάνω εργασίες, να συμβουλευτεί πολιτικό μηχανικό. Αυτός θα τον βοηθήσει με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα αναλάβει την έκδοση της άδειας μικρής κλίμακας. Έτσι θα γλυτώσει χρόνο που διαφορετικά θα πρέπει να αφιερώσει στις δημοσιες υπηρεσίες. Καλή επιτυχία!