Πώς Γίνεται με Ασφάλεια η Αλλαγή της Φιάλης Υγραερίου

Δείτε πως μπορείτε να αλλάζετε τη φιάλη υγραερίου με ασφάλεια

Η αλλαγή της φιάλης υγραερίου της ψησταριά σας μπορεί να μην είναι δύσκολη υπόθεση, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και γνώση. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι απλά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη σύνδεση του εξοπλισμού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνή φλόγα στον χώρο.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές και όλες οι βάνες του δικτύου είναι κλειστές.

Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα (στρόφιγγα) της κενής φιάλης υγραερίου είναι κλειστή.

Αφαιρέστε (ξεβιδώστε) τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα που είναι προσαρμοσμένος στο στόμιο της βαλβίδας (στρόφιγγας) της κενής φιάλης και απομακρύνετε την σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Ελέγξτε τον ρυθμιστή και τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ότι είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν φθορά. Ειδικά ο ελαστικός σωλήνας θα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια.

Αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (φλατζάκι) στο ρακόρ σύνδεσης του ρυθμιστή ή του ελαστικού σωλήνα του δικτύου με καινούργιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το παλαιό πριν τοποθετήσετε το καινούργιο.

Αφαιρέστε την μεμβράνη ασφαλείας από την νέα πλήρη φιάλη υγραερίου.

Δοκιμάστε την λειτουργία της βαλβίδας (στρόφιγγας) της νέας πλήρους φιάλης ότι λειτουργεί καλά (γυρίστε την μισή στροφή) και μετά βάλτε ξανά την στην κλειστή θέση (εντελώς δεξιόστροφα).

Αφαιρέστε το πώμα από τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της νέας φιάλης και συνδέστε τον ρυθμιστή ή τον ελαστικό σωλήνα της συσκευής ή του δικτύου σφίγγοντας καλά το ρακόρ σύνδεσης. Σημείωση: Προσοχή το ρακόρ σύνδεσης με την στρόφιγγα της φιάλης σφίγγει αριστερόστροφα

Ανοίξτε ελαφρά (μία στροφή) τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης και ελέγξτε με σαπουνάδα (ποτέ με γυμνή φλόγα) για διαρροές. Σημείωση: Για τον έλεγχο της στεγανότητας ετοιμάζουμε σαπουνάδα σε ένα σφουγγαράκι χρησιμοποιώντας σαπούνι για τα πιάτα. Απλώνουμε τον αφρό στα σημεία που θέλουμε να ελέγξουμε (γύρω από την σύνδεση του ρακόρ με τη βαλβίδα). Εάν δημιουργηθούν φυσαλίδες αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαρροή, ενώ η απουσία τους βεβαιώνει ότι η σύνδεση είναι στεγανή. Η διαρροή μπορεί να γίνει αντιληπτή και από την χαρακτηριστική οσμή του αερίου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο αμέσως κλείνουμε τη φιάλη και τους διακόπτες της συσκευής και αερίζουμε πολύ καλά το χώρο. Κάνουμε έλεγχο διαρροής πάντα με κλειστούς τους διακόπτες των συσκευών και ανοιχτή φιάλη.

Εφόσον δεν υπάρχει διαρροή ανοίξτε τη στρόφιγγα πλήρως και ανάψτε τη ψησταριά.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Στην περίπτωση εντοπισμού διαρροής θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρακάτω ενέργειες:

Μην λειτουργήσετε κανένα μηχάνημα και μην ανάψετε φώτα ή ηλεκτρική συσκευή.

Κλείσετε τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης υγραερίου.

Ανοίξετε τα παράθυρα και τις πόρτες, ώστε να αεριστεί ο χώρος.

Μεταφέρετε τη φιάλη σε εξωτερικό, καλά αεριζόμενο χώρο. Τοποθετήστε την όρθια, μακριά από πηγές θερμότητας ή σπινθήρα.

Επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δείτε επίσης κάποιες χρήσιμες οδηγίες σχετικές με τη χρήση φιάλης υγραερίου

Όταν χρησιμοποιούμε μια συσκευή υγραερίου που έχει ανοικτή φλόγα θα πρέπει να έχουμε ένα παράθυρο στο χώρο ανοικτό για να αερίζεται ο χώρος. Η ανοικτή φλόγα παράγει καυσαέρια που σε υψηλή συγκέντρωση είναι επιβλαβή.

Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι συνδεδεμένες σε συσκευή, είτε όχι και είτε είναι γεμάτες, είτε κενές πρέπει πάντοτε να στηρίζονται όρθιες και ποτέ πλαγιασμένες.

Οι φιάλες υγραερίου, είτε είναι γεμάτες, είτε κενές πρέπει να αποθηκεύονται σε υπέργειους, καλά αεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρα ή γυμνής φλόγας.

Μεταξύ της φιάλης υγραερίου και της συσκευής κατανάλωσης πρέπει να παρεμβάλλεται πάντοτε ο κατάλληλος ρυθμιστής πίεσης.

Οι ελαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο υγραερίου πρέπει να είναι κατάλληλων προδιαγραφών, να έχουν μήκος μέχρι 1,5 μέτρα και να αντικαθίστανται κάθε 2 χρόνια.

Κάθε φορά που σταματάμε τη χρήση μιας συσκευής θα πρέπει να κλείνουμε και τη βαλβίδα (στρόφιγγα) της φιάλης.

Για οικιακή χρήση σε κλειστό χώρο απαγορεύεται πάνω από μια φιάλη υγραερίου. Αν χρειάζονται παραπάνω φιάλες αυτές θα τοποθετούνται στο ύπαιθρο σε ασφαλή χώρο και πρέπει να απέχουν 1.5m από κάποιο ανοίγματα (π.χ παράθυρα) και να είναι προστατευμένες από τον ήλιο και τη βροχή (με κατάλληλο στέγαστρο).

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες που παρέχονται κατά τη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης στη φιάλη υγραερίου και μην ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης ή του ρυθμιστή πριν ο ρυθμιστής πίεσης να συνδεθεί καλά.

  Nα βεβαιώνεστε πάντοτε ότι η βαλβίδα της φιάλης έχει κλείσει καλά πριν αφαιρέσετε την πλαστική τάπα ασφαλείας.

Πηγή: bbq.gr