Πώς Συντηρώ Σωστά τον Ηλιακό Θερμοσίφωνα;

Ηλιακός Θερμοσίφωνασ Συντήρηση

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες γίνονται παλιοί ή μπορεί να καταστραφούν αν μένουν ασυντήρητοι. Μια μικρή περιοδική συντήρηση ηλιακού παρατείνει τη ζωή τους και σας εγγυάται δωρεάν ζεστό νερό χωρίς διακοπή. Επιπλέον, αν παρακολουθείτε τον ηλιακό θερμοσίφωνα σας, θα αποφύγετε ορισμένα σημαντικά προβλήματα.

Τι πρέπει να παρακολουθώ για να λειτουργήσει σωστά ο ηλιακός θερμοσίφωνας μου;

Ελέγχετε τακτικά τα παρακάτω σημεία για να διασφαλίσετε ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας σας θα λειτουργεί σωστά:

  • Ελέγξτε την κατάσταση της θερμικής μόνωσης των εξωτερικών σωληνώσεων, τα οποία τα πουλιά συχνά χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τις φωλιές τους.
  • Ελέγξτε ότι το μπόιλερ ηλιακού δεν έχει υποστεί εξωτερικές ζημιές.
  • Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις βαλβίδες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα φύλλα ή λάσπη δεν καλύπτουν τους συλλέκτες.
  • Ελέγξτε την πίεση στη μονάδα αντλίας της εγκατάστασης ηλιακής ενέργειας. Εάν η βελόνα είναι κοντά στο μηδέν ή πέσει κάτω από την υποδεικνυόμενη σήμανση, καλέστε τον εγκαταστάτη σας.
Η Σωστή Συντήρηση του Ηαλικού θερμοσίφωνα του Χαρίζει Πολλά Χρόνια Ζωής

Το ήξερες; Στις Βρυξέλλες, η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα σας δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης. Αυτή μπορεί να κυμανθεί από € 2.500 έως € 3.500 ή ακόμη περισσότερο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Μόνο ένας επαγγελματίας τεχνικός μπορεί:

Εξετάσει, αν είναι απαραίτητο, να αντικαταστήστε την αντλία, το ανόδιο, τις βαλβίδες, κλπ.
Να ελέγξει ότι το δοχείο διαστολής είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.
Να ελέγξει το επίπεδο οξύτητας (pH) και το ρυθμό ροής του αντιψυκτικού υγρού που κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα μέσα στα πλαίσια. Με το χρόνο, το υγρό θα μειωθεί και μπορεί να προκαλέσει την κατάψυξη των σωλήνων. Πρέπει να αλλάζει κάθε κάποια χρόνια